Nauka Sport Zabawa Tradycja

Informator o naborze na rok szkolny 2017/2018 - projekt (pobierz - pdf)

 

 

W roku szkolnym 2017 / 2018 oferujmy poniższe kierunki kształcenia:

Klasa A - Biologiczno-Chemiczna 

Klasa o orientacji na przedmioty przyrodnicze. Zajęcia prowadzone w tej klasie pozwalają na rozwijanie szerokich zainteresowań i różnorodnych uzdolnień w zakresie poznawania i badania otaczającego nas świata przyrody. Program dydaktyczny wzbogacony jest wykładami i zajęciami laboratoryjnymi na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej.

Klasę powinny wybierać osoby o zainteresowaniach przyrodniczych, lubiące biologię i chemię i wiążące swoją przyszłość przede wszystkim ze studiami medycznymi, a także z biologią, biotechnologią, ekologią.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka / fizyka, j. angielski.

 

 

  Klasa B - Matematyczno–Fizyczna

Klasa o orientacji na przedmioty ścisłe. Zajęcia prowadzone w tej klasie pozwalają na rozwijanie, kształtowanie zdolności i chęci wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (tj. logicznego i przestrzennego), rozumienia otaczającego nas świata w kategoriach fizycznych oraz swobodnego korzystania z różnych technik komputerowych. Zajęcia z informatyki prowadzone są w dwóch bardzo dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych. Program dydaktyczny wzbogacają wykłady i zajęciami laboratoryjne na Uniwersytecie Wrocławskim i Opolski oraz Politechnice Wrocławskiej (w ramach realizowanych projektów np.: "Spotkanie z prawdziwą nauką", "Chemiczne soboty").

Klasa C dedykowana jest uczniom, którzy lubią logicznie myśleć, a swą przyszłość wiążą głównie ze studiami techniczno - informatycznymi i ekonomicznymi.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka.

 

 

Klasa C, D - Matematyczno–Techniczna

Klasa o orientacji na przedmioty ścisłe. Zajęcia prowadzone w tej klasie pozwalają na rozwijanie, kształtowanie wiedzy i zdolności, które wymagane są na studiach politechnicznych. Rozszerzone, autorskie programy nauczania z matematyki, informatyki będą sukcesywnie, w ciągu 3 lat,  wzbogacane o nowe treści (np. elementy analizy - matematyka, obsługa programów typu CAD z podstawami rysunku technicznego i 3D). Program dydaktyczny wzbogacają wykłady i zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Wrocławskim i Opolskim oraz Politechnice Wrocławskiej(w ramach projektów: „Spotkanie z prawdziwą nauką”, „Chemiczne soboty”).

Klasa D dedykowana jest przyszłym inżynierom: budownictwa, mechaniki, architektury i innych kierunków politechnicznych.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka.

 

 

Klasa E - Językowa - j. obcy

Klasa o orientacji na języki obce. Najprawdopodobniej pierwszym językiem obcym będzie j. angielski (decyduje uczeń). Proces dydaktyczny wzbogacają wymiany międzyszkolne młodzieży ze szkołami z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Od kilkunastu lat uczestniczymy w pracach Międzynarodowej Sieci Szkół ST. Marienthal. Wysokie kompetencje językowe i przedmiotowe absolwentów klas językowych pozwalają na szerokie korzystanie z oferty studiów zagranicznych.

Absolwenci tej klasy wybierają studia na kierunkach filologicznych, społecznych, socjologicznych, psychologicznych.

Przedmioty rozszerzone: j. obcy, historia / wos, geografia / biologia.

 

 

Klasa F - Ogólna

Klasa bez wyraźnej orientacji na określone przedmioty. Zgodnie z założeniami reformy programowej uczniowie dokonują wyboru przedmiotów maturalnych po pierwszym roku nauczania. Klasa dedykowana jest głównie młodzieży, która jeszcze nie ma sprecyzowanych zainteresowań. 

Absolwenci tej klasy zasilą, najprawdopodobniej, szeregi studentów różnych kierunków uniwersyteckich.

  

 

Klasa G - Geograficzne Systemy Informatyczne

Klasa o orientacji na przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na fachowców gromadzących, analizujących, weryfikujących i prezentujących wszelkiego rodzaju informację potrzebną do zarządzania i podejmowania różnych kluczowych decyzji w administracji i innych jednostkach gospodarczych. W ramach dodatkowych, obowiązkowych zajęć z geograficznych systemów informacyjnych młodzież pozna m.in. podstawy takich programów jak: Quantum GIS, ArcGIS. Planowane są również zajęcia terenowe związane z obserwacją i gromadzeniem danych, które później na zajęciach kameralnych będą podlegały odpowiedniej obróbce z wykorzystaniem w/w programów.

Klasa G dedykowana jest dla tych, którzy nie tylko chcieliby się dowiedzieć co to jest GIS, ale głównie dla tych, którzy chcieliby swoją przyszłość wiązać z administrowaniem, podejmowaniem dobrych, przemyślanych decyzji na różnych stanowiskach szczebla kierowniczego.

Przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka / matematyka, j. angielski.

 

Informator o naborze na rok szkolny 2017/2018 (pobierz - pdf)

Friday the 17th. II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie - By Freshjoomlatemplates.com